कुन रेसिपीहरूले टेस्टोस्टेरोन बढाउन मद्दत गर्दछ

टेस्टोस्टेरोन Isocaproate १०० मिलीलीटर @ २००mg / ml
Ml 77 मिलीलीटर तेल
१० मिलि बीबी
4ML BA
२० ग्राम पाउडर
तपाईं गुआयाकोल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले PIP लाई कम गर्दछ
तर तपाइँले बीबी र गुवायाकोलको प्रतिशत विभाजित गर्नुपर्नेछ
%% बीबी
%% ग्वायाकोल
र BA लाई २. m मिलीलीटर घटाउनुहोस्


टेस्टोस्टेरोन अण्डकोनोएट २० मिलीलीटर @ m००mg / ml
टेस्टोस्टेरोन अण्डकेनोएट पाउडर - १० ग्राम (लगभग 7..5 मिलीलीटर विस्थापन हुन्छ)
%% BA - ०..6 mL
१०% BB - २mL
२%% EO - mmL
२.5..5% तेल - 9.9 मिलीलीटर


१.टेस्ट प्रोप grams ग्राम m० मिलि @ १०० मिलीग्राम / मिलि को लागी
Grams ग्राम पाउडर
.2 36.२5 मिली तिलको तेल
२.ml मिलि बेन्जिल मदिरा =%%
.5.ml मिलि बेन्जिल बेन्जोएट = १%%

१० ग्राम १०० मिलीलीटर १०० मिलीग्राम / मिलि को लागी २ टेस्ट प्रोप
१० ग्राम पाउडर
.5२. m मिलि तिलको तेल
Ml मिलि बेन्जाइल मदिरा =%%
१ml मिलीलीटर बेन्जिल बेन्जोएट = १%%

2.२50० मिलीलीटर २०० २०० मिलीग्राम / मिलि
Gram० ग्राम टेस्टोस्टेरोन प्रोपिओनेट (.5 37.m एमएल)

M मिलि बीए (२%)

M० मिलि बीबी (२०%) १77..5 एमएल तेल

 

80.80० मिलीग्राम / एमएल @ २ml० मिलि
टेस्टोस्टेरोन प्रोपिओनेट पाउडर २० ग्राम
बेन्जिल अल्कोहल ml मिलीलीटर
Benzyl Benzoate 45ML
Grapeseed तेल १ml 185 मिलीलीटर

A.A "जुसिड २ डैमेक्स" बाट २००mg / mL को लागि पीडा रहित उपचार
२० ग्राम टेस्टोस्टेरोन प्रोपिओनेट पाउडर (१m मिलि)
२ एमएल बीए (२%)
२० मिलि बीबी (२०%)
१. 1.5 एमएल गुवायाकोल (१.%%)
.०.75m एमएल तेल
.०.75m एमएल ईओ


१.तेस्ट सिपियनेट gram ग्राम रूपान्तरण २० मिलि @ २m० मिलीग्राम / मिलि
Grams ग्राम टेस्ट साइप
१ मिनेट बेन्जिल अल्कोहल =%% बीए
१.2.२5 मिली तिलको तेल

Ml 360० मिलि @ २m० मिलीग्राम / मिली
टेस्ट Cypionate पाउडर: १ grams ग्राम
.7२..7 मि.ली. अंगूरको तेल
२.8 मिलीलीटर%% बीए


सुपर परीक्षण 450mg रूपान्तरण व्यंजनहरु
सुपर परीक्षण .50०mg
परीक्षण एसीटेट बीपी 32mg
परीक्षण डिकोनोएट बीपी १77mg
परीक्षण प्रोपीनेट बीपी m 73mg
परीक्षण फेनिलप्रोपीओनेट बीपी m 73mg
टेस्ट cypionate बीपी 125mg
बेन्जिल मदिरा बीपी .3..3%
अंगुरको बीज तेल बीपी क्यू
११२.g जी पाउडर (। 84.75ml एमएल)
बेन्जाइल मदिरा .3..3% = २०.75ml मिलीलिटर
अंगुरको बीज तेल १44..5 मिलीलीटर


१.तेस्ट सिपियनेट gram ग्राम रूपान्तरण २० मिलि @ २m० मिलीग्राम / मिलि
Grams ग्राम टेस्ट साइप
१ मिनेट बेन्जिल अल्कोहल =%% बीए
१.2.२5 मिली तिलको तेल
२ टेस्ट सिपियनेट १० ग्राम रूपान्तरण ml० मिलीलीटर २ 250० मिलीग्राम / मिलि
१० ग्राम टेस्ट साइप
२ मिलि बेन्जिल मदिरा =%% बीए
.5०. m मिलि तिलको तेल


१) २m० मिलीग्राम / मिली - १०० मिलि
२ gram ग्राम टेस्टोस्टेरोन ईथेनेट पाउडर (१..75ml मिलीलिटर)
२ मिलि बीए (२%)
१० मिलि बीबी (१०%)
.2 .2 .२5 मिलीलीटर तेल
२) १०० मिलि नो बीबीको लागि साझा २ 250० मिलीग्राम / एमएल रेसिपी
२ gram ग्राम टेस्टोस्टेरोन ईथेनेट पाउडर (१..7575 एमएल)
M मिलि बीए (%%)
.2 76.२5mL तेल
)) १००mL No BB # २ को लागि साधारण २m० मिलीग्राम / एमएल रेसिपी
२ gram ग्राम टेस्टोस्टेरोन ईथेनेट पाउडर (१..7575 एमएल)
M मिलि बीए (%%)
78.25mL तेल
)) १०० मिलि को लागी साझा 300mg / mL Recipe
Gram० ग्राम टेस्टोस्टेरोन ईथेनेट पाउडर (२२..5 एमएल)
२ एमएल बीए (२%)
१m मिलि बीबी (१%%)
.5०.m एमएल तेल
(यसले 350 350० मिग्रासम्म पनि काम गर्दछ, सायद अझ बढी)
)) १०० मि.लि. का लागी साझा 400mg / mL Recipe
Gram० ग्राम टेस्टोस्टेरोन ईथेनेट पाउडर (m० मिलि)
२ एमएल बीए (२%)
२० मिलि बीबी (२०%)
48mL तेल
)) टेक्स्ट Enanthate १० ग्राम रूपान्तरण ml० मिलीलीटर @ २m० मिलीग्राम / मिलि
१० ग्राम परीक्षण ई
२ मिलि बेन्जिल मदिरा =%% बीए
.5०. m मिलि तिलको तेल


विस्तार:
500 मिलीलीटर @ एनोमास 400mg
Gram० ग्राम टेस्टोस्टेरोन ईथेनेट पाउडर
१g ग्राम बोल्डेनोन अण्डिक्लाइनेट
२० ग्राम Trenbolone ईथेनेट पाउडर
१m मिलि बीए (२%)
M 64 एमएल बीबी (१%%)
9 34 m एमएल तेल


1.EQ grams ग्राम को लागी (२ 25 मिलि @ २००mg / ml)
(eq कोठा अस्थायी रूपमा तरल हो।)
Grams ग्राम EQ
२०.50० मिली तेल
Ba 75 बा%% बीए
२ ईक्यू ml०० मिलीलीटर @ २0० एमजी / एमएल: १ मिलीलीटर ईक्यू १.१18 ग्राम ग्राम ०.8585 = = मिलीलीटर बोल्ड अन्डेक प्रयोग गर्न।
Boldenone Undecanoate 118 मिलीलीटर
बेन्जिल अल्कोहल १० मि.लि.
Benzyl Benzoate 50 मिलीलीटर
Grapeseed तेल 322 मिलीलीटर


२old मिलीलीटर २०० २०० मिलीग्राम / मिलीलीटरको लागि बोल्डेनोन साइपियनेट
Grams ग्राम पाउडर
१.2.२5 मिलीलीटर तिलको तेल
१.२ml मिलीलीटर बीए%%
75.75ml मिलि बीबी १%%
२०० मिलीग्राम / मि.लि.का लागि १.50० मि.लि.
१० ग्राम प्रिमोबोलन ई पाउडर (.5.ml मिलि)
१ एमएल बीए (२%)
.5.ml मिलि बीबी (१%%)
१ml मि.लि. ग्रेपसीड तेल
१ml मिलि एथिल ओलिट
१०० मिलीग्राम / मि.लि.का लागि २0० मि.लि.
Grams ग्राम मेथिनोलोन इन्न्थेट
२ m मिलि ग्रेपसीड तेल
२ मिलि बेन्जाइल मदिरा =%%
Ml मिलि बेंजिल बेन्जोएट = १%%
M२5 मिलीलीटर २०० मिलीग्राम / मि.लि.
Grams ग्राम मेथिनोलोन इन्फेनेट (75.75ml मिलीलिटर)
१.2.२5 मि.ली. ग्रेपसीड तेल
१.२ml मिलीलीटर बेंजिल मदिरा =%%
75.75ml मिलीलीटर बेंजिल बेंजोएट = १%%
00 75०० मिलीलीटर m 75 मिलीग्राम / मि.लि.
२२..5 ग्राम मेथिनोलोन इन्न्थेट
२२3.१25। मिलि ग्रेपसीड तेल
१ml मिलीलीटर बेन्जाइल मदिरा =%%
Ml 45 मिलीलीटर बेन्जाइल बेंजोएट = १%%
50२50० मिलीलीटर १०० मिलीग्राम / मि.लि.
२ grams ग्राम मेथिनोलोन इन्फेनेट (१..7575)
१66.२5 मि.ली. ग्रेपसीड तेल
Ml मिलि बेंजिल मदिरा = २%
Ml० मिलि बेंजिल बेंजोएट = २०%

M२50० मिलीलीटर २०० मिलीग्राम / मि.लि.
Grams० ग्राम मेथिनोलोन इन्न्थेट (.5 37.ml मि.लि.)
१77..5 मिलि ग्रेपसीड तेल
Ml मिलि बेंजिल मदिरा = २%
Ml० मिलि बेंजिल बेंजोएट = २०%


१० ग्राम 50० मिलीलिटर २०० २०० मिलीग्राम / मिलि को लागी NPP
१० ग्राम पाउडर
.२.50० मिलि तिलको तेल
२.ml एमएल बीए%%
50.50० एमएल बीबी १%%
सिरिन्जहरू
शीशी
बाँझ बाँध
হোटम्यान बाँझ फिल्टर


Trenbolone hexahydrobenzylcarbonate m०mg / mL 100mL का लागि नुस्खा
Grams ग्राम ट्रेनबोलोन हेक्साहाइड्रोबेन्जिलकार्बोनेट पाउडर (3..75m एमएल)
२ एमएल बीए (२%)
२० मिलि बीबी (२०%)
.2 74.२5 एमएल तेल


१) १०० मिलि का लागि सामान्य १०० मिलीग्राम / एमएल रेसिपी
१० ग्राम Trenbolone एसीटेट पाउडर (.5.m एमएल)
२ एमएल बीए (२%)


पोष्ट समय: मे २ 25-२०१२